• Eco Design

EcoDesign to dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która dotyczy wymagań energetyczno-emisyjnych między innymi dla kotłów centralnego ogrzewania.
Ekoprojekt (bo tak też często nazywa się dyrektywę Ecodesign) określa wymagania w szerszym ujęciu niż podział na klasy i wprowadza pojęcie sezonowej efektywności energetycznej.
Dyrektywa Ecodesign weszła w życie 1 stycznia 2020 roku i dotyczy wszystkich urządzeń grzewczych sprzedawanych na rynku. Określa ona wymagania emisyjno-energetyczne kotłów na paliwa stałe. Zakłada ona, że kocioł powinien zapewniać jak najwyższą sprawność oraz niską emisję szkodliwych związków bez względu na to, czy będzie pracować z mocą pełną, czy częściową.166c642074644e8bea5b1dd6f265f290Ml2YdeVYcFBrVgxK-0.jpg
cb3cb64aaaf34b61a6e1fdd83ce2422bhnGaitgVuIEKjj4L-1.jpg

cb3cb64aaaf34b61a6e1fdd83ce2422bhnGaitgVuIEKjj4L-2.jpg
cb3cb64aaaf34b61a6e1fdd83ce2422bhnGaitgVuIEKjj4L-3.jpg
cb3cb64aaaf34b61a6e1fdd83ce2422bhnGaitgVuIEKjj4L-4.jpg
cb3cb64aaaf34b61a6e1fdd83ce2422bhnGaitgVuIEKjj4L-5.jpg
166c642074644e8bea5b1dd6f265f290Ml2YdeVYcFBrVgxK-6(1).jpg